Polityka prywatności

 
Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informujemy, że od dnia 25.05.2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych osób
fizycznych („RODO”). Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa Państwa danych
osobowych.
W związku z powyższym udostępniamy Państwu informacje o zasadach przetwarzania przez
nas Państwa danych osobowych, a także przysługujących Państwu prawach w związku z
korzystaniem z naszych usług.
Prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami.

 

 

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest „Office-Tom” Grzegorz Filipski, ul. Płocka 42/43 01-173 Warszawa, zwana dalej „Office-Tom”.

2. Jak można się z nami skontaktować?

Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

Ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa lub mailem: officetom@wp.pl

3. Od kogo uzyskaliśmy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie podczas zakładania konta w

sklepie internetowym pod adresem https://office-tom.pl,  jak i później, podczas

korzystania przez Ciebie ze sklepu internetowego.

Dodatkowo, informacje o Tobie otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie podczas nawiązywania współpracy.

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to

niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy lub wykonania naszych prawnie

uzasadnionych interesów, dla celów:

• umożliwienia Ci korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym zapewnienia

Ci możliwości pełnego korzystania z https://office-tom.pl i aktywacji konta;

• umożliwienia Ci założenia i zarządzania Twoim kontem oraz umożliwienie monitorowania

zamówień i ich historii,

• przyznania limitu kredytu kupieckiego;

• umożliwienia przeprowadzania i realizacji transakcji w ramach https://office-tom.pl;

• umożliwienia wystawienia opinii, recenzji czy komentarzy;

• zapewnienia możliwości realizacji płatności za przeprowadzone transakcje;

• umożliwienia uczestnictwa w programach bonusowych;

• rozpatrywania oraz obsługi składanych przez Ciebie reklamacji dotyczących usług

świadczonych w ramach https://office-tom.pl;

• obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz;

• kontaktowania się z Toba w szczególności w celu związanym ze świadczeniem usług;

• rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym żądania zamknięcia

konta.

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i

rachunkowych. Przetwarzać Twoje dane osobowe możemy również na podstawie prawnie

uzasadnionego interesu w celach:

• analizowania i zarządzania Twoją aktywnością na stronie internetowej https://office-tom.pl celem dostosowania usług i treści do Twoich indywidualnych preferencji;

• organizacji programów lojalnościowych i konkursów, w których możesz wziąć udział;

• dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych,

związanych z administrowaniem serwerami https://office-tom.pl;

• prowadzenia działań marketingowych własnych usług;

• windykacji należności;

• prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

• zapewnienia obsługi usług płatniczych;

• zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Ci drogą

elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia

bezpieczeństwa ruchu;

• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami

marketingowymi;

• przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności

(wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

„Office-Tom” jest uprawniona przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez

Ciebie zgody w celu:

• organizacji konkursów, w których możesz wziąć udział (w zależności od rodzaju konkursu);

• otrzymywania i wyświetlania Twoich komentarzy dotyczących zakupów produktów;

• zapisywania danych w plikach cookie;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten

sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie

wycofasz zgody.

Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f)

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być

przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub

wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego.

5. Komu możemy przekazywać Państwa dane osobowe?

Twoje dane możemy przekazywać podmiotom, z którymi „Office-Tom” zawarła umowę współpracy

w celu realizacji łączącej nas umowy (kontrahentom, operatorom płatności, serwisom

internetowym, które współpracują z „Office-Tom”), oraz realizacji uzasadnionego interesu „Office-Tom” w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

Podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną i podmiotom

współpracujących z nami w kampaniach marketingowych.

W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane

operatorom pocztowym w celu dostarczenia listu lub przesyłki oraz przewoźnikom wyłącznie

w celu dostarczenia zamówienia.

Podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego

prawa tylko, gdy wystąpią z żądaniem do „Office-Tom” powołując się na stosowną podstawę

prawną.

6. Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane

przez okres niezbędny do realizacji zakupów, zapytań i zamówienia lub do czasu

zakończenia współpracy, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane

przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe, które

przetwarzamy na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych jesteśmy

obowiązani przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin

płatności podatku. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych

oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

7. Jakie mają Państwo uprawnienia wobec „Office-Tom” w zakresie przetwarzania

swoich danych osobowych?

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, ma prawo do przenoszenia

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed

jej cofnięciem.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,

osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony

Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. W jaki sposób chronimy Państwa dane?

„Office-Tom” zobowiązuje się stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby chronić

Państwa dane.

9. Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie danych osobowych jest warunkiem

nawiązania współpracy z „Office-Tom”, złożenia zamówienia, dokonania zakupu w sklepie

internetowym. Konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości współpracy z „Office-Tom”

oraz wysyłania zapytań czy zamawiania produktów w sklepie internetowym.